Produkty

G.V.Pharma, a.s. vyrába farmaceutické výrobky penicilínového typu vo forme granulátov, kompaktovaných zmesí, tabliet, filmom obaľovaných tabliet a tvrdých želatínových toboliek, na základe vydaného Povolenia na výrobu, udeleného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 27.7.2011 a Osvedčenia o dodržiavaní SVP vydaného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv SR zo dňa 22.7.2013.

V Prevádzkarni Slovenskej Ľupči sú vyrábané vlastné produkty s obsahom draselnej soli fenoxymetylpenicilínu a produkty pre zmluvných partnerov so zabezpečením skladovania surovín a obalového materiálu, vstupnej kontroly, medzioperačnej, výstupnej kontroly, výroby, adjustácie a prepúšťania produktov s obsahom antibiotík v len na tento účel určených výrobných a skladovacích priestoroch.
 

Výrobné priestory


 
© 2015 G.V.Pharma All rights reserved.

G. V. Pharma - logo


G.V.Pharma, a.s.

IČO: 31 709 249
DIČ: 2020388348
IČ DPH: SK2020388348

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10008/T
gvpharma (at) gvpharma.sk
Farmakovigilancia:
farmakovigilancia (at) gvpharma.sk
+421 905 727 199

Štúrova 55
920 01 Hlohovec
Slovensko


   Počet návštev dnes: 00018   Celkom: 103592