G. V. Pharma G. V. Pharma
Slideshow indicator Slideshow indicator Slideshow indicator
 

Spoločnosť

G.V.Pharma, a.s., Hlohovec bola založená 9.6.1995. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba humánnych a veterinárnych farmaceutických výrobkov – antibiotík penicilínového typu, na základe povolení Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv číslo SK/013V/2016 a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, registračné číslo VL-015/16. Farmaceutické výrobky sú vyrábané vo vlastných výrobných priestoroch – Prevádzkarni v Slovenskej Ľupči, ktorá sa nachádza v areáli spoločnosti Biotika, a.s., Slovenská Ľupča.

V spoločnosti G.V.Pharma, a.s., Hlohovec je vybudovaný systém riadenia a zabezpečovania kvality a dohľadu nad bezpečnosťou liečivých prípravkov (farmakovigilancia) tak, aby vyhovoval požiadavkám legislatívy:

  • Zákonu č. 362/2011 SR o liekoch a zdravotníckych pomôckach a jeho doplnení
  • Nariadení a smerníc vydávaných EMEA

Tento systém je kontrolovaný Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv v Bratislave, ktorý je národnou autoritou v oblasti zabezpečovania dozoru nad kvalitou, účinnosťou a bezpečnosťou humánnych liekov a prostriedkov.

 

G. V. Pharma
 
© 2015 G.V.Pharma All rights reserved.

G. V. Pharma - logo


G.V.Pharma, a.s.

IČO: 31 709 249
DIČ: 2020388348
IČ DPH: SK2020388348

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10008/T
gvpharma (at) gvpharma.sk
Farmakovigilancia:
farmakovigilancia (at) gvpharma.sk
+421 905 727 199

Štúrova 55
920 01 Hlohovec
Slovensko


   Počet návštev dnes: 00034   Celkom: 110901